Ένα προϊόν της iSoftCloud | Επικοινωνία

Παρουσίαση

Pol-Office

Το πρόγραμμα «Pol-Office» είναι μια καινοτόμος Μηχανογραφική Εφαρμογή για σύγχρονη Ηλεκτρονική Οργάνωση, Διαχείριση και Λειτουργία Πολιτικού Γραφείου κατάλληλο για Βουλευτές, Περιφερειάρχες, Δημάρχους και Υποψηφίους Πολιτευτές.

Η Χρησιμοποίηση από Πολιτικό Γραφείο, αυτής της Μηχανογραφικής Εφαρμογής (στην πλήρη μορφή της), το εξαναγκάζει αφενός να οργανωθεί το ίδιο, αφετέρου να οργανώσει την «Εκλογική του Βάση», το σύστημα επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους και να μη δημιουργεί αγανακτισμένους πολίτες.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ

Ο Σχεδιασμός και η Δομή του επιτρέπουν την ταχεία και με ελάχιστο κόστος επέκταση των δυνατοτήτων του.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ

Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο ώστε να προσαρμόζεται και να εμπλουτίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του Χρήστη.

ΕΥΧΡΗΣΤΟ

Το περιβάλλον χρήσης Σχεδιάστηκε έτσι ώστε για την εκτέλεση της κάθε είδους εργασίας να απαιτείται ο μικρότερος δυνατός χρόνος ενώ ο κύκλος εκμάθησης για έναν νέο Χρήστη να είναι ελάχιστος.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

Το Πρόγραμμα «Pol-Office» είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα του Λειτουργικού που έχει εγκατασταθεί στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και Server.

ΑΣΦΑΛΕΣ

Χειρισμός και Λειτουργία του Προγράμματος με ΑΣΦΑΛΕΙΑ από Οποιοδήποτε Σημείο, χωρίς την απαίτηση εγκατάστασης και επιπλέον εξοπλισμού.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ

Το πρόγραμμα «Pol-Office» ΔΕΝ αποτελείται από προσαρμογή και συρραφή άλλων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, αλλά μελετήθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ αρχής, για να εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες ενός σύγχρονου Πολιτικού Γραφείου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

 • Διαχειρίζεται Μεγάλο Όγκο Δεδομένων (Απεριόριστος αριθμός καταγραφών).
 • Λειτουργεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση, από απεριόριστο αριθμό Χρηστών σε διαφορετικούς Η/Υ που είναι ενδεχομένως εγκατεστημένοι και σε διαφορετικές τοποθεσίες.
 • Απλό στον χειρισμό για χρήση και από άτομα με μικρή εμπειρία και ευχέρεια στους Η/Υ.
 • Ομοιόμορφη Καταγραφή Στοιχείων, με την μέθοδο του Drop Down List, για εύκολη αναζήτηση και εκμετάλλευση.
 • Ταχεία Αναζήτηση, (απλή ή σύνθετη) Ψηφοφόρων, Πολιτικών Φίλων, VIP κ.λπ. με Πολλαπλά Κριτήρια.

 • Αυτόματος, Άμεσος και Επικαιροποιημένος ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ εάν ανήκει στην Οικεία Εκλογική Περιφέρεια, με 24ωρη Ηλεκτρονική Επικοινωνία με όλους τους Δήμους και εφόσον είναι επιθυμητό, αυτόματη καταγραφή των Εκλογικών Στοιχείων του. Δηλαδή:
  • Το «ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ».
  • Η «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ».
  • Ο «ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ».
  • Το «ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» και
  • Εάν είναι «ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΗΣ».
 • Δυνατότητα Δημιουργίας Χρηστών με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
 • Καθημερινή δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας (back-up), σε τέτοια χρονική στιγμή, ώστε να εξασφαλίζεται η λιγότερη δυνατή απώλεια.
 • Μηχανισμός Ελέγχου Διπλοεγγραφών με επιλεγμένα κριτήρια.
 • Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας και Δημιουργία Οικογενειακών Δένδρων.
 • Ενσωμάτωση Χάρτου Περιοχής με αυτόματη Χωροταξική κατανομή για τοποθέτηση των Στελεχών (Συνδέσμων, Πυρήνων κ.λπ.), στις Πόλεις (ανά τομέα), στις Συνοικίες και στα Χωρία.


ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ:

 • Οργάνωση της «Εκλογικής Βάσης» σύμφωνα με την ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΗ ΤΡΙΕΠΙΠΕΔΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ.
 • Οργάνωση και ένταξη των Ψηφοφόρων σε διάφορες Κοινωνικές Ομάδες π.χ. «ΟΜΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ» «ΟΜΑΔΑ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ», «ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» κ.λπ.
 • Δυνατότητα καταγραφής του Ψηφοφόρου (με επιλογή από Drop Down List) σε ποιά Τοπική Οργάνωση Κόμματος ανήκει και με ποιά ιδιότητα.

 • Εντοπισμό των Ετεροδημοτών Ηλεκτρονικά, προκειμένου μέσω του Pol-Office να διαχωριστούν και να Οργανωθούν σε αυτούς που ψηφίζουν στον Τόπο Διαμονής τους και σε εκείνους που Μετακινούνται στην Εκλογική τους Περιφέρεια, για σχετική εκμετάλλευση.
 • Οργάνωση των Αποδήμων ανά Χώρα και Πόλη.
 • Δυνατότητα Εισαγωγής και Διαχείρισης Φορέων (Κρατικών, Συνδικαλιστικών, Πολιτιστικών, Εκπαιδευτικών, Αθλητικών, Ν.Π.Δ.Δ., Δήμων κ.λπ.) και των αιτημάτων αυτών, με την ίδια μεθοδολογία και διαδικασία όπως και των Ψηφοφόρων, αλλά σε διαφορετική Φόρμα για καλύτερη, γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση αυτών.
 • Δυνατότητα σύνδεσης Ψηφοφόρου με ΦΟΡΕΑ που ενδεχομένως ανήκει και από εκεί αυτόματης εμφάνισης:
  • Του Τύπου, της Κατηγορίας, της Ονομασίας και του Πληθυσμού του ΦΟΡΕΑ μαζί με την ιδιότητα που έχει σε αυτόν ο Ψηφοφόρος.
  • Καταλόγου με όλους εκείνους που έχουν συνδεθεί, μέσω του Pol-Office, με τον συγκεκριμένο ΦΟΡΕΑ με την ιδιότητα τους, και από εκεί μεταφορά στην καρτέλα τους.
Αυτόματη αξιολόγηση ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ και ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ για ανάλογη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του πληροφοριακού συστήματος Pol-Office ελήφθησαν υπόψη:
 • Η συχνή εναλλαγή του προσωπικού.
 • Η ενδεχόμενη μικρή εμπειρία και η ευχέρεια στους Η/Υ.
 • Η ομοιομορφία καταγραφής των πληροφοριών καθώς και ο μεγάλος όγκος αυτών.
 • Η ταχεία ανάκτηση της πληροφορίας σε οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε χώρο.

Η Μελέτη, ο Σχεδιασμός, η Υλοποίηση και ο Έλεγχος λειτουργικότητας της Εφαρμογής, πραγματοποιήθηκε από ομάδα Προγραμματιστών και Μηχανικών, με μεγάλη εμπειρία σε οργάνωση και σχεδιασμό προγραμμάτων, ενώ μερικοί απ’ αυτούς διέθεταν υπέρ δεκαετή εμπειρία στην λειτουργία Πολιτικών Γραφείων, ως πρώην στελέχη τους, με αποτέλεσμά οι Πελάτες μας, να μη αντιμετωπίζουν προβλήματα λειτουργικότητας, από την χρήση του Προγράμματος.
Η Τεχνική Υποστήριξη είναι συνεχής και άμεση. Παρέχεται από έμπειρο προσωπικό της Εταιρείας μας, τόσο ως προς τον τρόπο χειρισμού και λειτουργίας της Εφαρμογής, όσο και για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που δύνανται να προκύψουν από την ιδιομορφία του κάθε Πολιτικού Γραφείου.
Η Τεχνική Υποστήριξη είναι συνεχής και άμεση. Παρέχεται από έμπειρο προσωπικό της Εταιρείας μας, τόσο ως προς τον τρόπο χειρισμού και λειτουργίας της Εφαρμογής, όσο και για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που δύνανται να προκύψουν από την ιδιομορφία του κάθε Πολιτικού Γραφείου.